Nadie creia que El panytera Nery podria ganarle a Yamanaka en Japon, pero no contaban con el talento y garra del mexicano.

Video:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *